Приём студентов и программы обучения

Прием студентов до 25 августа.

Прием студентов проводиться в следующих программах, получивших Европейскую аккредитацию в 2013 году (на максимальный срок 6 лет, т.е. до 2019 года):

В 2013 году в Латвийской Христианской академии проводилась Европейская аккредитация по следующим направлениям: “Богословие”, “Искусства” и “Социальное благосостояние”. Наш ВУЗ получил наивысшую оценку качества.

Аккредитация отраслей проводилась Европейской коммиссией экспертов; оценка – “долгосрочные, качественные программы обучения”. Латвийская Христианская академияы была включена в первый, т.е. высший разряд.

ЛХА предлагает удобную форму дистанционного е-обучения.

Tas ir ĒRTI:

Studē, atrodoties jebkurā pasaules malā, pats nosaki, kad un kur vēlies to darīt. Tālmācība sevišķi piemērota mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri negrib zaudēt laiku, kā arī jaunām māmiņām, kuras mājās ir kopā ar bērnu,

Apvieno studijas ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu,

Veido pats savu studiju grafiku,

Izvēlies sev piemērotu tempu, lai vari atkārtoti atgriezties pie grūtāk izprotamām studiju tēmām.

Tas ir MŪSDIENIĪGI:

Studē, izmantojot internetu un studiju materiālus elektroniskajā vidē.

Sevišķi piemēroti uzņēmīgiem, mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuri vēlas maksimāli efektīvi izmantot laiku, lai iegūtu labu izglītību.

Tas ir EKONOMISKI:

Studē, ietaupot laiku un finanses. Tev nebūs jātērē laiks ceļā uz augstskolu un atpakaļ, lai apmeklētu lekcijas, kur palikt pa nakti sesijas laikā.

Tas ir PIEEJAMI:

Tālmācība – neatkarīgi no vecuma, iepriekšējās izglītības un dzīvesvietas. Īpaši aicinām cilvēkus ar ierobežotām kustību iespējām.

Tas ir KVALITATĪVI:

Visas LKrA bakalaura un maģistra studiju programmas ir akreditētas un tās ļoti augstu novērtējuši starptautiskie eksperti. 

Kā studēt tālmācībā?

Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība ir definēta kā neklātienes izglītības paveids. Tālmācība ir patstāvīgas studijas neklātienē. Tomēr tā nav pašmācība – sazināšanās ar mācībspēkiem notiek elektroniski. Tālmācībā tiek izmantotas IT tehnoloģijas (SKYPE, failu apmaiņa u.tml.).

Tālmācība (e-studijas) ir studijas attālināti, patstāvīgi apgūstot studiju kursus atbilstoši studiju plānam un uzdevumiem.

Semestra sākumā tālmācības students saņem mācību uzdevumus un nepieciešamos materiālus, kā arī piekļuvi e-studiju videolekcijām.

Tālmācības studijas studijas notiek cikliski pa gadiem.

Tālmācības materiālus un uzdevumus Tu saņemsi no studiju administratora. Materiāli pieejami LKrA elektroniskajā mācību sistēmā. Pieeju nodrošina individuāla parole un lietotājvārds. Tu saņemsi prezentācijas, lekciju materiālus, paškontroles testus, bibliogrāfijas un, protams, iesniegto darbu analīzes.

Tālmācības studenti var piedalīties lekcijās un semināru nodarbībās.

Konsultācijas tiešsaistē ar mācībspēku noris kā aktīva domu un pieredzes apmaiņa – tās padziļina izpratni un palīdz risināt konkrētus jautājumus.

Iskaites un eksāmenus tālmācības studenti kārto elektroniski saskaņā ar studiju plānu.

Tālmācības studijas koordinē augstskolas Studiju daļa.

Noslēguma pārbaudījums – bakalaura un maģiustra darba aizstāvēšana – notiek klātienē.

Pieteikuma-veidlapu vari iesniegt klātienē augstskolā vai elektroniski.

 

 

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАЩАЕМ НА ТО, ЧТО СТУДЕНТЫ МОГУТ ПЛАТИТЬ ЗА УЧЕБУ ПОМЕСЯЧНО.

Программа Резиденты Латвии Нерезиденты Латвии
  Полное время Неполное время Полное время Неполное время
  EUR  EUR EUR EUR
“Библнйское искусство \ Иконопись”, бакалавр 1900 (190)   2520 (210)  
“Библнйское искусство \ Иконопись”, магистр 1900 (190)   2640 (220)  
“Богословие”, бакалавр 1300 (130) 1300 (130) 2000 (167) 2000 (167)
“Богословие”, магистр 1450 (145)   2100 (175)  
“Каритативная социальная работа”, бакалавр 1200 (120) 1200 (120) 2200 (185) 2200 (185)
“Каритативная социальная работа”, магистр 1450 (145)   2340 (195) 2340 (195)
“Социальная работа” профессиональная программа 2 уровня 1250 (125) 1250 (125) 2000 (167) 2000 (167)
“Руководство социального предпринимательства”, профессиональный магистр 1450 (145)   2340 (195) 2340 (195)
“Супервизия”, магистр 1450 (145) 1450 (145) 2400 (200) 2400 (200)

На все программы обученя Вы можете подать заявлени в электронном виде, заполняя бланк.

(Бланк)

После заполнения бланка Вы должны приехать в Учебную часть Академии, Булдури, 5-я линия 3, для подтверждения своих данных и сдачи экзаменов, если они предусмотрены.

 

Для подтверждения данных необходимо иметь:

  • Документ о законченном среднем образовании (копия; оригинал показать),
  • Документ высшего образования – если оно имеется (копия; оригинал показать),
  • Сертификат о сдачи централизованных экзаменов, указанныз ЛХА (показать оригинал),
  • Личное удостоверение (паспрот) (копия; оригинал показать),
  • 4 фотографии,
  • Плата за оформление документов 50 EUR.

 

Если у Вас есть вопросы по любым вопросам (расписание занятий, учебная плата и т.д.), звоните в Учебную часть Академии:
Агнесса Сеяне, e-мейл: akademija@kra.lv тлф. +371-6775 3360

 

Занятия проводятся:

  • Для полного времени – 4 года. Занятия по рабочим дням вечером с 18.00 по 21.00.
  • Для неполного времени – 5 лет. Учеба в системе неполного времени может проводится как в Вечернем, так и в Заочном отделении.
  • Занятия в Вечернем отделении проводятся по рабочим дням вечером с 18.00 по 21.00.
  • Занятия в Заочном отделении проводятся 1 неделю в месяц с 10.00 по 17.15 (в отдельных случаях с 14.00 по 21.00).

 

Информация об учебной плате здесь.